Ordensregler

1. Ankomst til hyttene skal være mellom kl. 14.00 og 18.00 dersom ikke annet er avtalt.

2. Dersom gjestene ikke har ankommet før klokken 18.00,  eller har ringt tlf. 70 26 32 00 mellom 17.00 og 18.00 for å bekrefte ankomsten,  er hytten fristilt for utleie !

3. Dersom hytten avbestilles senere enn ett døgn før ankomst, må det betales for første døgn.

4. Dersom gjesten ikke kommer,”no show” faktureres gjesten for ett døgn.

5. Ting som lånes/leies i kiosken, skal bringes tilbake før avreise.

6. Det skal være nattero mellom kl. 23.00 og kl. 07.00.  Det kan gis tillatelse til å avslutte fellesarrangement dersom dette er avtalt på forhånd.

7. Det skal vises hensyn til andre gjester, og plassens naboer.

8. Plassens innehaver har intet ansvar for tap eller skade som påføres gjesten av andre under oppholdet.

9. Hunder skal holdes i bånd, og luftes utenfor plassens område.

10. Dersom ikke annet er avtalt, skal hytten rengjøres før avreise. Den skal da være like ren som ved ankomst. Dersom dette ikke er gjort, kan gjesten faktureres for rengjøring.